«Støy dreper litugien, det dreper bønnen … viktigheten av stillhet for den hellige feiring kan ikke overvurderes»

Overfor en verden som «karakteriseres av sin fordervelse, nemlig gudløs terrorisme og en stadig mer aggressiv sekularisme» mener kardinal Robert Sarah at det viktigste vi kan gjøre, er det å gjenreise Guds bestemt opphøyede stilling i vår trosutøvelse og da spesielt liturgi, slik han, lederen for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen uttrykte det denne torsdagen foran … Continue reading «Støy dreper litugien, det dreper bønnen … viktigheten av stillhet for den hellige feiring kan ikke overvurderes»