«Støy dreper litugien, det dreper bønnen … viktigheten av stillhet for den hellige feiring kan ikke overvurderes»

Overfor en verden som «karakteriseres av sin fordervelse, nemlig gudløs terrorisme og en stadig mer aggressiv sekularisme» mener kardinal Robert Sarah at det viktigste vi kan gjøre, er det å gjenreise Guds bestemt opphøyede stilling i vår trosutøvelse og da spesielt liturgi, slik han, lederen for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen uttrykte det denne torsdagen foran … Continue reading «Støy dreper litugien, det dreper bønnen … viktigheten av stillhet for den hellige feiring kan ikke overvurderes»

«Når jeg sier «Drep meg!», så drep, det er min rett, og din plikt»

Denne befalingen er det mange forsøker å kjempe gjennom under kampsaken for det som kalles «aktiv dødshjelp». Mange i Norge og andre vest-europeiske land mener at det er en del av det større samfunnets oppgaver å stille som bøddel på bestilling. Det er mildt sagt merkelig, da de samme menneskene som er for at staten … Continue reading «Når jeg sier «Drep meg!», så drep, det er min rett, og din plikt»

«Hver en kristen er også i ånden en borger av la Vendée!»

I anledning av sin invitasjon til å feire menighetens 700 år lange historie i Luçon, Frankrike, holdt kardinal Robert Sarah denne prekenen – som for øvrig har en ledende stilling i Vatikanets kurie, som leder for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen. Mine kjære venner, når dere hver kveld gir liv til denne ruinen gir dere også … Continue reading «Hver en kristen er også i ånden en borger av la Vendée!»